Informació

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, HIDEGAR, el prestador, en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els Clients i Usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es trobarà degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els Clients i Usuaris, a través del registre o l’accés mitjançant les claus d’identificació necessàries a l’àrea de clients, o fent ús actiu del servei, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per realitzar les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts pel prestador del producte o servei amb el qual l’usuari hagués entaulat la relació comercial inici del servei de HIDEGAR .

2. Realitzar estudis estadístics i de mercat.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en el lloc web de HIDEGAR.

4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

5. Establir comunicacions entre el Client i els Usuaris propis dels seus serveis o béns, sol·licitades voluntàriament per aquests.

El prestador informa i garanteix expressament als Usuaris i Clients, que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

En cas de sol·licitar dades per a la prestació dels serveis, si aquests no anessin facilitats de forma completa o de forma adequada o veraç, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1. E-mail: info@hidegar.com
2. Formulari de contacte

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’Usuari o Client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter altament protegit, seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura, de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.