Moltes vegades sentim parlar de certificats ISO i no sabem exactament què és. És per això que avui us volem explicar d’una manera fàcil en què consisteix i perquè serveix.

En moltes ocasions, hem sentit parlar per primera vegada d’ISO 9001 quan un client ens ho ha preguntat. A partir d’aquí la gent s’ha començat a interessar sobre el tema …

Què és ISO 9001?

ISO 9001 és una norma internacional que té com a base tots els elements sobre la qualitat. Es tracta de seguir unes pautes en la gestió i administració de la qualitat d’un producte o servei. Si es compleixen totes les mesures establertes en ISO 9001 serà molt fàcil millorar la qualitat dels productes o serveis.

Recentment hem pogut obtenir aquest certificat que, majoritàriament, ja veníem complint per la nostra manera de treballar i sobre la responsabilitat en servei i qualitat tall làser.

Que oferim als nostres clients?

En el nostre cas, la nostra empresa de tall per làser a Barcelona ha volgut comptar amb la certificació ISO 9001 per poder donar millor servei a tots els nostres clients.

Alguns dels punts que hem reforçat gràcies a la ISO 9001 han estat els següents:

  • Hem aconseguim millorar el servei i la qualitat.
  • Seguim realitzant els lliuraments a temps.
  • Escoltem i analitzem les necessitats i expectatives de cada client.
  • Tenim més responsabilitat per als nostres clients, el que ens fa ser més eficients.

A part de totes aquestes millores, que ja veníem aplicant, hem aconseguit optimitzar molts processos. Entre ells els informàtics.

La suma de tot això ens fa ser més eficients, tenir una visió més gran del negoci amb els nostres clients i saber que anem en bon camí. Durant tots aquests anys hem treballat en el tall làser i hem anat evolucionant fins a obtenir una ISO 9001 amb gran facilitat. I diem amb gran facilitat pel fet que la nostra pròpia manera de treballar ja estava complint automàticament la majoria de “exigències” que requereix la ISO 9001.

Podem dir que els nostres processos de treball sobre el tall per làser garanteixen una qualitat perfecta per a tots els nostres clients.