De mitjana, la fabricació d’un cotxe requereix de 800 Kg d’acer i 130 Kg d’un altre tipus de metalls. Imagineu-vos que totes les fabrica del món produïssin cotxes igual que els que es produeixen als Estats Units. Les reserves de ferro, s’haurien acabat.

Gràcies al reciclatge dels metalls es contribueix a no empitjorar la contaminació actual del planeta. Quan estem reciclant materials ferrosos com és el ferro en aquest cas, vam aconseguir baixar la contaminació en aigua, terra, aire i tot el derivat de l’extracció del mineral.

Com a exemple podem dir que reciclant una llauna de refresc, podem estalviar energia suficient com per tenir un televisor encès 3 hores. És una dada que impacta veritat?

En Hidegar làser sempre hem apostat pel reciclatge dels materials ferrosos que no han estat aprofitats. Òbviament, per això, tenim un contenidor on dipositem totes les encenalls i materials no aptes per al seu ús i que després és reciclat. Sempre apareixen petits fragments de metall en el tall per làser que impedeixen ser reutilitzats per nosaltres mateixos. És per això que l’inserim en un contenidor especial que vénen a recollir periòdicament. D’aquesta manera, contribuïm amb el medi ambient i ajudem a no emetre més CO2 a l’atmosfera.

L’acer és un material que pot ser reciclat moltes vegades ja que no perd tot just propietats durant el procés. Com que és un material que dura molts anys, hi ha una demanda més alta.

El procés del reciclatge de metall passa primerament per obtenir la matèria. La recol·lecció dels elements que contenen metall. Un cop obtinguts es classifiquen segons el tipus de matèria que té. Per a cada tipus de metall es realitzen diferents operacions de reciclatge. Cal destacar que molts materials contenen diferents elements químics i han de ser depurats mitjançant diferents processos. Aquests processos poden ser mitjançant elements químics com foses a molt altes temperatures.

Hem de prendre consciència de l’important que és reciclar. Amb aquest petit article tan sols us hem volgut mostrar una petita pinzellada del que és el reciclatge del metall i per que és tan important.