Som HIDEGAR LASER

  • Qualitat garantida
  • Velocitat de producció i enviament
  • Escoltem els teus dubtes i donem solucions
  • Satisfacció del client
  • Objectius de superació

La nostra política de qualitat

La direcció de HIDEGAR-LASER, S. A. representada per Jordi Garcia, assumeix el compromís i la responsabilitat d’implantar un sistema de gestió de qualitat en l’empresa.

La gestió de la qualitat de HIDEGAR-LASER, S. A. està basada en l’exigència de subministrar productes i serveis que satisfacin les necessitats i expectatives dels nostres clients, sempre complint amb les especificacions, normes i reglamentacions establertes.

L’enfocament de la qualitat total o Total Quality Management a HIDEGAR-LASER. S. A. es basa a crear un sistema de gestió dins de l’empresa que asseguri la qualitat dels productes i serveis produïts, mitjançant el involucrament de tota l’organització, la Direcció, les persones i el sistema de qualitat, cada persona és responsable de produir amb qualitat i aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients, ja siguin interns o externs.

La nostra empresa, sotmetent el seu sistema d’assegurament de qualitat a la certificació sobre la base de normes internacionals (ISO 9001), no solament aconseguirà diferenciar-se clarament al mercat pel que fa als nostres més directes competidors, sinó que també situarà els seus productes i serveis, quant a qualitat es refereix, dins d’un marc de referència en el qual figuren productes i empreses de renom i reconeixement dins del nostre sector.

El desenvolupament del sistema de qualitat de HIDEGAR-LASER, S. A. és responsabilitat plena de l’adreça de l’empresa, assistit i amb la completa implicació del personal de l’organització i de l’assessorament extern que s’estimi necessari, així mateix la Direcció de HIDEGAR-LASER, S. A. transmet unes pautes generals als responsables dels diferents processos que concreten les pautes a seguir per a la implantació del sistema de gestió de qualitat.

Els objectius anuals per HIDEGAR-LASER, S. A., són: la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Qualitat, la formació específica per als nostres empleats, inversió en infraestructura, maquinària i eines que permetin oferir un millor producte i servei als nostres clients.

L’Adreça de HIDEGAR-LASER, S. A., mitjançant aquesta declaració, informa a tot el personal de l’empresa que el sistema de gestió de qualitat desenvolupat és d’obligatori compliment, per la qual cosa tots i cadascun dels seus integrants han de responsabilitzar-se de la qualitat dels processos assignats en els termes que quedin establerts en aquest sistema.

El sistema de qualitat queda concretat en el MANUAL DE QUALITAT i en els PROCEDIMENTS que en ell estan referenciats, el contingut dels quals arribarà a tot el personal en els termes que s’estipulen.

Director Gerent.
Jordi Garcia.